Idejno tehnološko rješenje

Formiranje tehnoloških cjelina po načelima HACCP-a, te važećim sanitarno tehničkim pravilnicima i minimalnim tehničkim uvjetima.
– ucrtavanje pojedinih uređaja
ROK IZRADE: 8 radnih dana od potvrde ponude

Kategorija:

Opis

Konzultacija sa investitorom te izrada projektnog zadatka, na osnovu kojega se projektira tehnologija