Troškovnik opreme i tehnički opis

Projekt tehnologije kuhinje se ucrtava u podlogu novog rješenja objekta koju dostavlja investitor/projektant.

Kategorija:

Opis

U projekt uključeno:
-detaljni opis svakog pojedinog uređaja
-troškovnik prilagođen za javnu nabavu
-trenutna cijena uređaja na tržištu ( procjena troškova )
-ucrtavanje u nacrt brojeva iz troškovnika